MNS Mark & Utemiljö AB

Kontaktuppgifter

Adress

Gustafsvägen 16, 633 46 Eskilstuna


Kontor 016-200 61 61

Transportledare 076-863 16 50

VD - Mikael Nilsson 076-863 16 39


E-post  info@mnsab.com

Angående betalning

Obs! Man får endast dra av för själva arbetet inte för ev. inställelseavgift.
Betalning sker via fakturering.
Betalning via faktura ska vara oss tillhandla senast 10 dagar efter mottagandet. Betalning ifrån företag faktureras på 30 dagar.
För att vi ska kunna fakturera kund måste vi ha följande uppgifter om dig/er som står nedan. Om vi ska fakturera dig ett rotavdrag så måste vi även ha en fastighetsbeteckning. För ett rutavdrag så räcker ditt personnummer.
- Förnamn
- Efternamn
- Personnummer
- Adress

Vid problem med betalning eller utebliven faktura så ring oss så att vi slipper att skicka betalningspåminnelse samt vidare till inkasso.

Skicka ett meddelande

hCaptcha